N O V I N K A – Práca s elektronickou schránkou po novom

 

Čo je to technický účet pre obsluhu elektronických schránok?

Technický účet je prístup do elektronických schránok pomocou elektronického certifikátu na technickej úrovni. Nemusíte sa fyzicky prihlasovať teda autentifikovať. Technický účet (certifikát) je vždy viazaný na jednu elektronickú schránku, tj. nejde o alternatívu prístupu pomocou občianskeho preukazu, kde je možné pomocou jedného prístupu vstupovať do viacerých elektronických schránok. Ku každej schránke je nutné založiť vlastný technický účet. Technický účet umožňuje sťahovanie elektronických správ a doručeniek z portálu slovensko.sk ako aj ich odosielanie.

Čo mi prinesie technický účet pre obsluhu elektronických schránok a aké sú jeho výhody?

  Technický účet v Praetore portál slovensko.sk
Prihlásenie bez nutnosti autenfikácie áno nie
Bezpečnostný certifikát pre komunikáciu áno áno
Potvrdzovnie jednotlivých správ áno áno
Príjem elektronických správ áno áno
Odosielanie všeobecnej agendy áno áno
Odosielanie špecializovanej agendy na vyžiadanie áno
Archivácia elektronických správ áno platená služba
Automatická evidencia do spisu odoslaných áno nie
Automatická evidencia do spisu doručených áno nie
Možnosť väzby na lehoty/úlohy áno nie
Zobrazenie súvisiacich správ áno áno
Hromadná tlač príloh áno nie
Delegácia oprávnení k správam áno nie
Adresár subjektov áno nie (vždy vyhľadať)

Technický účet pre obsluhu elektronických schránok v Praetore

Na server kde je nainštalovaný Praetor server je potrebné nainštalovať software (Windows službu) pristupujúcu do elektronických schránok. Integrácia je realizovaná na základe Dohody o Integračnom zámere s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby. Prepojenie Praetora s elektronickými schránkami prostredníctvom technického účtu je výsledkom integrácie tejto služby. V tomto prípade teda nejde o voľne dostupný produkt.

Ako je zabezpečený technický účet pre obsluhu elektronických schránok v Praetore

Technický účet zabezpečuje spojenie s portálom slovensko.sk prostredníctvom SSH tunelu. Úroveň zabezpečenia sme ešte zvýšili tak, že generujeme unikátne bezpečnostné certifikáty, ktoré inštalujem na Váš server a tým pádom je každá komunikácia ešte viac chránená.

Ako si zriadim technický účet pre obsluhu elektronických schránok

Presný postup je uvedený nižšie v časti „Zriadenie technického účtu pre obsluhu elektronických schránok“. Po zmluvnej a obchodnej stránke je potrebné uzavrieť dodatok k dohode o integračnom zámere a rozšíriť licenciu na Praetor. Fungovanie funkcionality je spoplatnené mesačným paušálom, ktorý zahŕňa rozšírenie licencie a podporu.

Ako funguje technický účet pre obsluhu elektronických schránok v Praetore

Systém práce s poštou zostáva v zásade rovnaký. Čo sa stane po napojení technického účtu do Praetora

Obr. Ukážka odosielania elektronickej správy zo spisu:

Celkovo je vylepšená vizualizácia pošty, kde v pravom okne zobrazí obsah správy, ale napríklad aj súvisiacu poštu:

Workflow Praetora funguje aj v technickom účte. Ako vizuálnu pomôcku si je možné zriaďovať v prehľade pošty rôzne štítky, alebo priraďovať správam príznaky.

Zriadenie technického účtu pre obsluhu elektronických schránok

Nový spôsob obsluhy elektronických schránok v Praetore je tu. Na jeho zriadenie je potrebných niekoľko administratívnych a technických krokov, ktoré Vám nižšie predstavujeme: Podpísanie Prílohy k Dohode o integračnom zámere, ktorú má uzavretú náš technologický partner s Národnou agentúrou sieťových a elektronických služieb (NASES), ktorá je správcom portálu slovensko.sk, cez ktorý je zabezpečované elektronická komunikácia vrátane elektronických schránok. Táto príloha zároveň slúži ako splnomocnenie na podanie žiadosti o registráciu Vášho technického účtu. Toto je potrebné vyplniť na žltých poliach a zároveň elektronicky podpísať. Potom, ako nám vyplnenú a podpísanú prílohu pošlete ju mi posielame ďalej k podaní žiadosti o registráciu. Žiadosť o registráciu je podávaná najneskôr na druhý pracovný deň po jej odoslaní. NASES rozhodne o registrácii Vášho technického účtu spravidla do 10 dní, ale často to býva aj skôr. Zároveň k Vášmu technickému účtu generujeme bezpečnostný certifikát, ktorý slúži ako vyššia úroveň zabezpečenia oproti štandardnému komerčnému produktu. Následne po oznámení rozhodnutia NASES o registrácii Vášho technického účtu Vám toto oznámime emailom osobe vo Vašej kancelárii, ktorá má túto agendu v kompetencii. Tu prichádza naše technické oddelenie, ktoré Vám technický účet nastaví a spustí. Potom, ako si technický účet vyskúšate a potvrdíte nám jeho funkčnosť mi Vám vystavíme Dodatok ku Konkretizácii licencie. Tento sa bude uzatvárať od začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca po Vašom potvrdení. Prvé obdobie sa bude dopočítavať ku koncu Vášho predplatného obdobie. Cena za zriadenie technického účtu je jednorazový poplatok vo výške 220 € bez DPH. Mesačný poplatok je vo výške 12 € bez DPH, čiže ročne 144 € bez DPH. Uvedené poplatky zodpovedajú jednému technickému účtu.Chcem vedieť viac!

Ďakujeme za Váš záujem, radi vám odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa systému Praetor.
Stačí, ak odošlete tento formulár alebo zavoláte na telefónne čísla 0911 163 677 alebo 0903 600 667.