Elektronické schránky Novinka

Nadštandardná a pohodlná práca s elektronickou schránkou vďaka Praetoru.

S Preatorom pomáhame ušetriť klientom každý deň to najcennejšie – ich čas. Preto sa môžu naši užívatelia vďaka technickému účtu prihlasovať do elektronických schránok priamo zo systému Praetor.

Začnite ešte dnes a uľahčite si prácu s elektronickou schránkou vďaka intuitívnemu ovládaniu. Bez nutnosti fyzického prihlásenia:

  • odosielajte a prijímajte poštu priamo zo systému Praetor
  • párujte dokumenty so živými spismi
  • archivujte si všetky správy, bez toho aby ste platili za kapacitu úložiska
    na portáli slovensko.sk

» Zistiť viac

Klientska zóna

Vaši klienti sa teraz môžu cítiť ako v bavlnke, vďaka KLIENTSKEJ ZÓNE, ktorou im sprístupníte on-line prostredie advokátskej kancelárie. Môžno ju použiť aj ako Data Room a jednoducho si vymieňať citlivé dokumenty bezpečnejšie ako e-mailom.

Konkrétne sa klient jednoducho dostane k svojmu zoznamu spisov, detailu spisu obsahujúcemu dokumenty, lehoty, úlohy, poštu, ale aj faktúry, ktoré bude môcť rovno zaplatiť.

Oprávnenia zákazníkovi samozrejme nastavíte podľa vášho uváženia a potreby a sprístupníte len to, čo je potrebné. Máme návod pre vás aj pre vašich klientov. Stačí nás kontaktovať.

Správa spisov, klientov a ďalších subjektov

Prehľadná správa spisov s ľahkým vyhľadávaním a filtrovaním. Veľa možností zoradenia, napr. podľa klientov, protistrán, právnych kategórií, atď.

Zjednodušené zakladanie spisov automatickým načítaním údajov z obchodného registra. Priamo v prehľade vidíte, či je vedený subjekt v insolvencii a máte hneď prístup k dokumentom a pošte na spise.

Podrobná evidencia nielen klientov, protistrán a ich kontaktov, ale aj zúčastnené a rozhodujúce orgány.

Všetko dôležité nájdete v spise – poštu, dokumenty, evidenciu činnosti, procesné lehoty, spracovateľov.

Ľahké vyhľadávanie

V celom prehľade spisov vyhľadávate rýchlo fulltextovo čo potrebujete. Hľadáte ľahko a všade. Farebné zvýraznenie výsledkov uľahčí orientáciu. Môžete si nastaviť prehľad spisov len podľa Vašich kritérií, napr. len nariadené exekúcie.

Pripojenie na registre

Zjednodušujeme čo sa dá a preto sa pripájame na množstvo registrov, čo uľahčuje nahrávanie informácií, sledovanie udalostí a získavanie informácií, ktoré inak musíte náročne vyhľadávať.

Práca s dokumentami a súbormi

Silná stránka systému je, že s dokumentami pracujete tak, ako ste zvyknutí z Windows a Wordu ale p bezpečnejším a prehľadnejším spôsobom. Jednoduché pretiahnutie dokumentov do spisu, ich editácia a zdieľanie. Môžete vytvárať adresáre ako doposiaľ a všetko je intuitívne.

Posilnená bezpečnosť, pretože sa ukladajú revízie a subrevízie z každého dokumentu a je vidieť kto a ako ich menil (funkcie revízií priamo vo Wordu zachovaná) a je možné sa vrátiť k pôvodným verziám.

Dokumenty sú prístupné každému, kto k nim má právo.

Generovanie dokumentov

Raz si nastavíte kam sa do dokumentu má čo generovať, a potom sa už vždy do plné moci automaticky doplní klient alebo protistrana. Dajú sa vygenerovať aj pokročilé výpisy. Nastavujete si to opäť vo Worde bez znalosti programovania.

Elektronický podpis, konverzia do PDF, časová pečiatka

Vytvorené dokumenty jedným klikom prevediete do PDF, elektronicky podpíšete a pridáte časovú pečiatku.

Ľahké odosielanie e-mailom alebo cez elektronickú schránku

Pripravený dokument môžete ihneď relevantne jedným klikom podať ako dátovú správu alebo odovzdať podateľni ako listovú zásielku alebo odoslať e-mailom. Odoslanie dokumentu bude automaticky evidované na spise ako odoslaná pošta a v prehľade odoslanej pošty z kancelárie.

Poštová agenda

Kompletný prehľad prijatej a odoslanej pošty v kancelárii s množstvom rozlíšení podľa príjemcu,  stavu, s jednoduchým zadávaním, automatickou tlačou poštových podacích hárkov.

V prehľade spisov takisto fulltextové vyhľadávanie, takže ľahko nájdete odoslanú alebo prijatú poštu, a to vrátane dokumentov.

Elektronické schránky

Sťahovanie elektronických správ z elektronických schránok priamo v Praetore

Dátové správy

Advokátske kancelárie, ktoré majú pobočky v Českej republike, alebo ktorý obsluhujú dátové správy v mene svojich klientov, tak môžu robiť z pohodlia svojej kancelárie

Prehľad pošty na spise

Každá listová zásielka a elektronická správa je jednoducho priradená ako do celkového prehľadu za kanceláriu, tak i do prehľadu na konkrétnom spise. Prehľad pošty s dokumentami dotvára elektronický spis.

Napojenie na registre

Jednoduché ovládanie a prístupnosť systému umožňuje množstvo napojení na registre:

  • InfoSúd = zistenie stavu konania podľa spisovej značky rozhodujúceho orgánu v spise
  • Obchodní register a ARES (ČR) = nahrávanie subjektov a doplňovanie údajov o nich
  • Obchodný vestník  = notifikácie v prípade záznamu ktoréhokoľvek subjektu vedeného v Praetore
  • Register úpadcov = automatické sledovanie výskytu subjektu (klienta, protistrán atď.) v registri úpadcov a následné farebné upozornenie s možnosťou nastavenia zasielania e-mailového upozornenia po každej zmene, alebo každodenný report nových udalostí. Už žiadne zmeškané prihlášky.

V spise pridajte rozhodujúci orgán a jeho spisovú značku a následne aktívny InfoSúd umožní zistiť novinky na strane súdu.

Evidencia činností, výdavkov a tvorba vyúčtovania

Používateľ jednoducho eviduje činnosti a výdavky priamo k spisu s väzbou na klienta a všetky jeho spisy. Možnosť nastavení počiatočných sadzieb u klienta ako aj i jednotlivého spisu. Pokročilé spracovaný cestovný príkaz. Systém eviduje skutočne odpracovaný čas s možnosťou korekcie pre klienta, čo umožňuje zisťovať produktivitu pracovníkov. Sadzobníky si môžete nastaviť vrátane automatického doplnenia popisu alebo použiť počiatočné.

V globálnom prehľade ekonomiky následne intuitívna tvorba vyúčtovania aj komplikovaných prípadov viacero spisov klienta s množstvom činností.

Intuitívne vyúčtovanie káuz

Už pri založení vyúčtovania si vyberiete, aké množstvo spisov klienta chcete vyúčtovať s možnosťou odložiť jednotlivé činnosti alebo výdavky do nevyúčtovaných. Môžete ukladať stavy rozpracovaného vyúčtovania a prípadne uskutočňovať korekciu činnosti a výdavkov aj priamo vo vyúčtovacom procesu. Pokiaľ klient vráti späť k prepracovaniu, tak sa dá jednoducho upraviť.

Fakturácia z vyúčtovania

Dokončené a odsúhlasené vyúčtovania sa dajú jednoducho zmeniť na faktúry, ktoré možno ďalej editovať a poslať klientovi. Umožňujeme export dát pre vystavenie faktúry aj do účtovného  programu a spätne import dát o zálohách a úhradách.

Lehoty a úlohy

Na prichádzajúci dokument obsahujúci lehotu sa dá v systéme jednoducho zadať zodpovedajúcu procesnú lehotu, ktorá je potom kontrolovaná na spise aj v celkovom prehľade lehôt. Už žiadne zmeškané lehoty a riešenia na poslednú chvíľu.

Vizualizácia plynutia lehoty

Lehota je zobrazená vizuálne úsečkou, ktorá sa postupne skracuje podľa plynutia lehoty a zároveň mení svoje farby zo zelenej cez oranžovú až po červenú. Zvýšili sme prehľad lehôt a ochranu pred ich zmeškaním.

Kalendár

Všetky relevantné udalosti, úlohy a lehoty vidíte v kalendári, ktorý je priamo napojený na spisy a používateľov. Kalendár sa dá rovnako prepojiť s Outlookom (Exchange alebo Office 365) alebo Google Kalendárom.

Mobilná aplikácia

Praetor môžete používať ja cez Vaše chytré telefóny. Aplikácia umožňuje rýchle zobrazenie všetkých aj obľúbených spisov. Ľahko zobrazíte príslušné dokumenty, vykazujete činnosti, zavoláte klienta, alebo môžete napísať e-mail zo spisu priamo z Vášho mobilného zariadenia. Pre viac informácií a sprevádzkovaní mobilnej verzie nás kontaktujte.

Mob.app

Napojenie na ASPI

Priamo zo spisu môžete vyhľadávať v aplikácii ASPI a výsledky si môžete ukladať priamo do spisu.

 

– vzájomný prístup z jedného systému do druhého

– jednoduché ukladanie výsledkov vyhľadávania

– podpora zdieľania výsledkov rešerše s tímom na kauzách (knowledge base)

– priamo z prostredia ASPI si môžete stopovať čas strávený rešeršou a vykázať ju na príslušný spisChcem vedieť viac!

Ďakujeme za Váš záujem, radi vám odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa systému Praetor.
Stačí, ak odošlete tento formulár alebo zavoláte na telefónne čísla 0911 163 677 alebo 0903 600 667.