Dôležité kontakty

Zákaznícka podpora

+420 778 448 102

support@praetoris.cz

Zákaznícka podpora je k dispozícii v pracovných dňoch od od 9:00 do 17:00 hod.

Spustiť vzdialený prístup

Obchodné oddelenie

Juraj Krištúfek

0911 163 677

juraj.kristufek@wolterskluwer.com

Andrej Kabát

0903 600 667

andrej.kabat@wolterskluwer.com

Fakturačné údaje

Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
IČO: 31348262
DIČ: SK2020300964

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka č. 4868/BDohovoriť prezentáciu

Ďakujeme za Váš záujem, radi vám Praetor predvedieme osobne.
Namiesto vyplňovania formulára nám môžete tiež zavolať na telefónne čísla
0911 163 167 alebo 0903 600 667.